Dünyada her geçen gün su arıtma cihazlarına ilgi artıyor. İnsanlar yeni nesil ters osmoz su arıtma cihazlarını satın almadan önce, filtreleme sisteminin nasıl çalıştığını merak ediyor. Sağlıklı suya ulaşmanın en ekonomik yöntemi olan ters osmoz su arıtma cihazlarını, merak edilen tüm boyutlarıyla masaya yatırıyoruz.

Neden Su Arıtma Cihazı Kullanmalıyız?

Su yaşamın kaynağıdır, doğadaki tüm canlılar hayatlarını devam ettirebilmek için suya ihtiyaç duyarlar. Ne var ki, çevresel sorunlara bağlı olarak içilebilir su kaynakları hızla kirlenmekte ve yok olmaktadır. Dünya su krizinin eşiğindeyken her bir damla suyun insanlığın geleceğindeki önemi günden güne artmaktadır. Dünyanın az gelişmiş bölgelerinde kirli içme suyu yüzünden salgın hastalıklar yayılabilmekte ya da insanlar kuraklığa bağlı olarak suya çok kısıtlı miktarlarda ulaşabilmektedirler.

Şehir şebekeleri suları içerdikleri klor miktarı, sağlığa zararlı pek çok mikroorganizma barındırması, kötü tadı ve kokusu, içinde barındırdığı pas, tortu gibi parçacıklar tarafından malesef içilemez durumdadır.

Peki şişe veya damacana su güvenli mi?

Suyun alınıp satılan bir metaya dönüşmesiyle birlikte, çok uluslu şirketler milyarlarca dolarlık yatırımlarla içme suyu pazarına girmiş ancak bu daha da büyük bir çevresel sorunu tetiklemiştir: Plastik atıklar. Cama göre çok daha ucuz olan plastikten üretilen damacanalar veya plastik şişeler, hem suya plastik içeriğin karışmasına yol açarak insan sağlığında kanser gibi çok ciddi hastalıklara yol açmakta ve hem de her yıl devasa miktarlarda plastik atık oluşmasına yol açmaktadırlar. Ayrıca bu sular oldukça pahalıdır.

Damacana sular ise farklı müşteriler tarafından defalarca ve defalarca kullanılır. Bu damacanaların hangi şartlar altında kullanıldığı veya neye maruz kaldığı ise asla denetlenemez. Her ne kadar şirketler damacanaları dezenfekte etseler de, dezenfekte aşamasında kullanılan kimyasalların tüm mikroorganizma ve virüsleri öldürüp öldürmediği bilinmemekte ayrıca dezenfekte için kullanılan kimyasalların suya bulaşma riski bulunmaktadır. Damacanalarda bekleyen sularda oluşması muhtemel mikrobik varlıklar ise ayrı bir sorundur.

Sağlıklı, Temiz ve Ekonomik: Su Arıtma Cihazları

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyada her geçen gün daha fazla insan su arıtma cihazı kullanmayı tercih etmektedir. ABD ve Avrupa ülkelerinde her üç evden birinde arıtma cihazı bulunurken, bu oran ülkemizde de hızla artmaktadır.

Dünyamızdaki temiz içme suyu sorununa bulunmuş en pratik ve en sağlıklı çözümlerden biri suyu arıtmaktır. Böylece şehir şebekelerinden evlerimize ulaşan su, temiz ve içilebilir hale getirilebilmektedir. 7 gün 24 saat boyunca filtrelenmiş temiz suya ulaşmak böylece oldukça ekonomik bir şekilde mümkün hale getirilebilmiştir.

Peki hiç su arıtma cihazlarının nasıl çalıştığını ve filtrelerinin ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü? Gelin hep beraber madde madde su arıtma cihazlarının nasıl çalıştığına ve suyu nasıl temizlediğine göz atalım.

Ters Osmoz Su Arıtma Cihazları Nasıl Çalışır?

Osmoz ve Ters Osmoz Nedir?

Ters osmoz sürecini anlamadan önce osmozun ne olduğunu kısaca açıklamakta fayda var. Osmoz, doğada durmaksızın işleyen biyo-fiziksel bir süreçtir. Seçici geçirgen bir zarın (membran) ayırdığı iki farklı çözelti yoğunluğuna sahip sıvıların olduğunu düşünelim. Farklı çözelti yoğunluklarına sahip iki farklı sıvının seçici geçirgen bir zarla (membran) ayrıldığını düşünelim. Bu durumda osmoz süreci çözücünün (su) yoğun olduğu taraftan, çözünenin yoğun olduğu tarafa doğru hareketini ifade eder. Çözücünün bu hareketsel kaymasının nedeni çözeltiler arasındaki maddelerdeki konstantrasyon farkıdır.

Ters osmoz sistemler ise basınç yardımıyla, bu süreci tam tersine çevirerek suda çözünmüş her türden zararlı molekül ve mikroorganizmaları sudan arıtmayı hedeflerler.

Ters osmoz sistemlerin gelişmesi, kökleri uzak geçmişe dayanan bir hayalin gerçekleştirilmesine dayanıyor: Deniz suyunu tatlı suya çevirebilmek. 1949 yılında Kaliforniya Üniversitesinde yapılan araştırmalar, yarı geçirgen zarların (membranların) deniz suyunda bulunan tuzu arıtıp arıtamayacağına yoğunlaşmıştı. Bu araştırmaların neticesinde 1950’lerde deniz suyu tatlı suya çevrilebilse bile bu oldukça maliyetli bir işlemdi ve günümüzde de aşırı maliyetini korumaktadır. Ancak bu aşırı maliyet ters osmoz sistemlerin gelişimini durduramadı. Ters osmoz sistemler çeşitli açılardan içilemez duruma gelmiş suların arıtılmasında muazzam başarılar sağlıyorlardı. Hatta bu sistemler NASA tarafından geliştirildi ve günümüzde uzay istasyonlarında çalışan astronomların su ihtiyaçlarını karşılamakta bile kullanılmatadır. Uzay istasyonuna su taşımak mümkün olmadığı için belirli bir miktarda bulunan su ters osmoz yöntemiyle filtrelenerek sürekli kullanılmaktadır.

Ters Osmoz Su Arıtma Aşamaları

Ters osmoz sistemler suyu içilebilir hale getirirlerken belirli filtrasyon aşamaları kullanılırlar, gelin şimdi hep beraber bunlara göz atalım.

Sediment Filtre

Su arıtma sürecinin ilk aşamasını sediment filtreler oluşturur. Sediment filtreler dilimize tortu filtreleri olarak çevrilebilir. Tortu ise içtiğimiz suda bulunan ve sıvı olmayan tüm partiküller için kullanılan bir terimdir. Bu filtreler polipropilen, polyester, selüloz gibi hammadelerden üretilirler. Sediment filtreler kum, pas, kil gibi pek çok katı parçacığın su arıtma sistemine girişini engellerler.

Tortu filtreleri hakkında akılda tutulması gereken en önemli şey bu filtrelerin katı parçacıkları filtrelediği gerçeğidir.

Kimyasalları veya ağır metalleri sudan arındırma özellikleri yoktur ve sudaki kötü tadı ve kokuyu yok etmezler.

Bu filtreler sıkıştırılmış selülozdan üretilirler ve yakaladıkları parçacıkların boyutlarına göre değerlendirilirler. Ev tipi ters osmoz sistemlerde 5 mikronluk ve 1 mikronluk sediment filtreler tek olarak veya iki aşamalı tortu fitlreleme şeklinde kullanılabilir. Buradaki filtrelemenin hassasiyetini daha iyi anlatabilmek için 1 mikronun 1 milimetrenin binde biri boyutunda olduğunu vurgulamakta fayda vardır.

Su arıtma cihazımızın kalbi olan membran filtrenin uzun ömürlü ve verimli çalışabilmesi için sediment filtrenin kalitesi çok önemlidir. Dünyanın en iyi sediment filtreleri, dünyaca ünlü General Electric tarafından üretilen Purtex Sediment filtrelerdir ve Puretron Water’ın üst sınıf arıtma cihazlarında kullanılırlar. Sediment filtrelerin 6-8 ayda bir değiştirilmesi gerekir.

Aktif Karbon Filtreler

Ters osmoz sistemle çalışan su arıtma cihazlarında, sediment filtrede içerisindeki tortular temizlenen su ikinci filtrasyon aşaması için aktif karbon filtreye gelir.

Modern aktif karbon filtreler, hindistancevizi kabukları veya kömür gibi karbonlu malzemelerin argon veya azotla doldurulmuş odalarda aşırı yüksek sıcaklıklarda ısıtılmasıyla elde edilir.

Hindistan cevizi kabuğundan üretilen karbon, diğer karbonlardan önemli ölçüde daha yüksek bir mikro gözenek hacmine sahiptir ve düşük inorganik kül içeriğiyle diğer karbonlardan daha saftır.

Aktif karbon, negatif yüklü kirletici maddeleri ve klor gibi kimyasalları çeken pozitif yüklü bir karbondur. Normal karbona göre daha gözenekli bir şekle sahiptir.

Karbon filtreler adsorpsiyon yoluyla kirleticileri ortadan kaldırır. Aktif karbon bir mıknatısın metal malzemeyi çekmesine benzer şekilde moleküler düzeyde kimyasalları kendine çeker ve karbon gözenekler elek olarak çalışarak 0.5 mikrondan daha büyük parçacıkları mekanik olarak filtreler.

Aktif Karbon filtreler klor ve buna bağlı kötü tat ve kokuyu gidermek için mükemmeldir. Yüksek kaliteli aktif karbon filtreler % 95 veya daha fazla oranda kloru temizleyebilir. Aktif karbon filtreler ayrıca kimyasalları, organik kirleticileri, pestisitlerin ve herbisitlerin de filtrelenmesini sağlar.

Su için aktif karbon filtresi, musluk suyunda ve kuyu suyunda yaygın olarak bulunan klor tadı ve kokusu, kimyasallar, organik kirleticiler, pestisitler ve herbisitlerin giderilmesinde çok etkilidir. Ayrıca, aktif karbon filtresi, gözeneklerinin boyutundan daha büyük bir boyuta sahip tüm parçacıkları ve kirleticileri de adsorbe edebilir.

Aktif karbon, su filtrasyonunda iki temel formda kullanılır: Granül Aktif Karbon (GAC) ve karbon blok. Her iki form da küçük parçacık boyutlarına öğütülmüş karbon kullanır.

Granül aktif karbon filtreleri, öğütülmüş hazır kahve parçacıklarına benzeyen büyüklük ve biçimdedir. Karbon blok filtreler ise aktif karbonun ince bir toz haline getirilmesi ve ısıtılarak sıkıştırılmasıyla üretilir. Karbon blok filtrelerdeki parçacıklar granül aktif karbondan 5 ila 20 kat daha küçüktür.

Karbon blok filtrelerin GAC filtrelerden çok daha sıkı paketlenmiş olması daha fazla fazla kirletici maddeyi filtrelediği anlamına gelir. Bazı kirleticiler GAC filtrelerinde bulunan gevşek karbondan kaçabilirken, karbon blok filtrelerin kompakt yapısı en küçük parçacıkların ve kirleticilerin bile filtreden geçmesine izin vermez. Ancak karbon blok filtrelerin kompakt yapısı, suyun filtreden geçişinin çok daha uzun sürmesi anlamına gelir. Bu düşük akış hızı, karbon blok filtrelerin etkinliğini daha da arttırır ve bir GAC filtresine kıyasla çok daha yüksek saflaştırma oranlarına ulaşmasına yol açar.

Birçok su arıtma sisteminde, arıtma işleminin farklı aşamalarında hem karbon blok filtreler, hem de GAC filtreler kullanılır. GAC filtreler genellikle sudaki kötü tatları, kokuları veya suyu bulanıklaştıran renkleri ortadan kaldırır. Bu nedenle, GAC filtrelerine “tat ve koku” filtreleri denir. Suyla temas etme süreleri karbon blok filtrelere göre daha az olan GAC filtreleri kimyasalların filtrelenmesinde blok karbon filtreler kadar etkin değillerdir. Sudaki klor ve diğer kimyasalları daha yüksek düzeyde filtreleyen ise karbon blok filtrelerdir. Karbon blok filtrelerin en büyük avantajı, suyun daha uzun süre karbonla temas etmesine izin vermesidir, bu da daha hassas bir filtreleme süreci sağlar.

Aktif karbon filtre insan vücuduna hiçbir zararı olmayan doğal bir hammaddeden üretilmiştir. Bu yüzden evlerinizde güvenle kullanabilirsiniz. Aktif karbon filtreler farklı şirketler tarafından üretilmektedir. Aldığınız filtrenin NSF, FDA gibi bağımsız sertifikasyon kuruluşları tarafından onaylanıp onaylanmadığını kontrol etmenizde fayda vardır.

Aktif karbon ağır metaller, zararlı mineraller, koliform, arsenik, bakteri, virüs gibi mikrobiyolojik ve inorganik kirletici maddelere karşı etkili değildir. Su aktif karbon aşamasından sonra yukarıda saydığımız kirleticilerin filtrelenmesi için su filtreleme sisteminin kalbi olan membrana gönderilir.

Membran

Su arıtma cihazlarında en önemli filtreleme aşaması membranlardır. İyi bir membranın kullanım ömrü 24-36 ay arasında değişir. Ters osmoz sistemde su basınç yoluyla yarı geçirgen sentetik bir zardan geçirilir ve bu süreç suda çözünmüş katı içeriğin %98-99’luk kısmını filtreler. Bu membrandan sadece su molekülleri geçebilir.

Ters Ozmoz zarının gözenek boyutu 0.0001 mikron civarındadır, bu sayede bakteri ve virüsler de dahil olmak üzere sudaki kirleticiler zardan geçemez.

Ters osmoz membranlar, hem organik hem de inorganik bileşikleri, bakterileri ve virüsleri, florür, arsenik, sülfat, radyum, sodyum, tuzlar, çözünmüş katılar, hatta kurşun ve daha pek çok ağır metali sudan temizler.

Membran yüzeyinde biriken kirleticiler daha sonra atık su olarak tahliye edilir.

Filtrelenmiş içilebilir su daha sonra kullanılmak üzere basınçlı bir su tankına yollanır.

Ters Ozmoz Membranların Ortalama Reddetme Oranları

(Bu oranlar farklı membranlarda değişiklik gösterebilir.)

 • Arsenik 92-96
 • Baryum 95-98
 • Kadmiyum 95-98
 • Kalsiyum 94-98
 • Klorür 85-92
 • Siyanür 84-92
 • Florür 85-92
 • Demir 94-98
 • Kurşun 95-98
 • Manganez 94-98
 • Magnezyum 94-98
 • Civa 95-98
 • Nikel 96-98
 • Nitrat 60-75
 • Fosfat 96-98
 • Potasyum 85-95
 • Selenyum 94-96
 • Sodyum 85-94
 • Sülfat 96-98
 • Çinko 96-98

Mineral Filtreleri

Su arıtma cihazlarında tüm bu aşamalardan geçen su neredeyse saf suya dönüştürülmüş duruma gelir. Membran filtrasyonu sonucunda suyun pH değeri nötr hale gelir. Suyu alkali hale getirmek için sudan ağır metaller ve elementlerle birlikte arıtılmış minerallerin suya tekrar kazandırılması gerekir. Suyun pH değeri 7’den düşükse su asidik, 7’den yüksekse su bazik olarak nitelendirilir. Bir suyun alkali olarak değerlendirilebilmesi için pH değerinin 7’den yüksek olması gerekir. İnsan vücudu için suyun ideal pH değerinin 7,5-9,2 arasında olması gerekir. Filtrasyon aşamasından sonra takılan mineral filtreler suya kaybettiği Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Potasyum ve diğer doğal mineralleri ekleyerek suyun anti-oksidan ve alkali olmasını sağlarlar.
Ayrıca suyun tadını yumuşatmak ve ona leziz bir içim kazandırmak için post karbon filtreler de sisteme eklenebilir.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ type=”1_1″ first=”true” last=”true”][fusion_woo_shortcodes]

[/fusion_woo_shortcodes][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Alışveriş Sepeti

Yakın